Successfully NADCAP Chemical Audit

Nadcap_Certificate+Scope_NDT_2015-D1

KRAUSS GmbH successfully passed the
NADCAP Chemical Processing recertification in November 2015.